Wordpress Free ThemesOnline TipsArticles DirectoryForeclosure HelpHouse For Sale By OwnerHouse StagingProperty Management

EXCHANGE 2010 SP1 MAILBOX

| 16 Ekim 2011

Exchange Server Microsoft firmasının iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiği bir Backoffice ürünüdür. Söz konusu iletişim olunca şüphe yok ki mailbox (posta kutusu) çok önemli bir hale gelmektedir. Bu makalemizde Exchange Server 2010 üzerinde mailbox oluşturma ve yönetimi hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Exchange Server 2010 dört farklı mailbox hesabı oluşturmamıza izin vermektedir. ( Exchage Server 2007’ de aynı özellik vardır).

1-User Mailbox ( Kullanıcı Posta Kutusu): Exchange Serverda en çok kullanılan mailbox türüdür. Kullanıcılarımız tarafından kullanılması için oluşturulur. Bu sayede kullanıcılarımız e-posta alma ve gönderme işlemlerini yapabilirler.

2-Room Mailbox ( Toplantı Odası Posta Kutusu): Seminer salonları, toplantı odaları gibi ortak kullanılan mekanlarının zaman planlamasını yapmak için kullanılır. Bu mailbox türünde de bir kullanıcı hesabı oluşturulur ama kullanıcı aktif durumda değildir.

3-Equipment Mailbox ( Ekipman Posta Hesabı):Room mailboxa benzemektedir. Burada kastedilen bir oda yada salon değil organizasyon bünyesindeki kaynakların ( araba olabilir, teknik bir araç olabilir) planlanmasıdır.

4-Linked Mailbox ( Bağlantılı Posta Hesabı): Birden fazla forest (orman) bulunan yapılarda kullanılan posta kutusu türüdür. Başka bir ormanda bulunan fakat sizin bulunduğunuz ormanda ki Exchange Serverda bulunan mailboxtır.

1-USER MAILBOX (KULLANICI POSTA KUTUSU) OLUŞTURM

Exchange serverda yeni bir kullanıcı hesabını hem grafiksel ara yüzden ( EMC – Exchange Management Console) hem de komut satırından ( EMS – Exchange Management Shell) oluşturabiliriz.

Grafiksel ara yüzden oluşturmak için EMC açılır ve Recipient Configuration altından Mailbox seçilir.

clip_image002_thumb[1]

Şekil 1

Mailbox seçili iken ister sağ tuş yaparak New Mailbox deriz istersek sağ tarafta bulunanActions kısmından New Mailbox seçeneğine tıklayarak yeni bir posta kutusu oluşturmaya başlayabiliriz. Her iki seçimde bizi aynı yere çıkaracaktır.

clip_image003_thumbclip_image005_thumb[1]

Şekil 2

New Mailbox seçeneğini tıkladıktan sonra karşımıza çıkan menüdene tür bir posta kutusu yaratacağımızı belirlememiz istenir.

clip_image007_thumb[4]

Şekil 3

Biz User Mailbox oluşturacağımız için ilk seçeneği seçerek devam ederiz.

clip_image008_thumb[2]

Şekil 4

User Type ( Kullanıcı Türü ) kısmında organizasyonumuzda bulunan bir kullanıcı için mi yoksa yeni bir kullanıcı için mi posta kutusu oluşturacağımızı belirleriz. Her ikisine de bakalım. New User şıkkını seçer isek yeni kullanıcı için bazı tanımlamalar yapmamız istenir.

clip_image009_thumb[1]

Şekil 5

Burada belirtilen bilgileri girmemiz gerekir. Specify the organizational unit rather than default one ( Varsayılan yer harici bir yer belirtin) kısmında oluşturacağımız kullanıcınınAD yapısı altında nerde duracağınız belirtebiliriz. ( Örneğin Teknik adında OU altında olsun diyebiliriz). Diğer kısımlar kullanıcının ad, soyad, logon name ve parola bilgileri girilerek devam edilir.

clip_image010_thumb[1]

Şekil 6

Yukarıdaki şekilde kullanıcı için Alias belirtilir. Alies kullanıcının mailbox adıdır. Aynı zamanda mail adresinin ön ekidir.Normalde logon name ile aynı olur fakat isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Specify the mailbox database… Kısmında birden fazla database varsa mailbox databese’in nerede duracağını belirleyebiliriz.

clip_image012_thumb[1]

Şekil 7

Retention Policy ( Saklama ilkeleri ) Exchange Server 2010 SP1 grafiksel ara yüzden bu poliçeyi uygulayabiliyoruz.Yine SP1 ile Managed Folder Mailbox Policy artık user mailbox oluştururken görülmemektedir.

Exchange ActiveSync Policy ise kullanıcı mobil ( örneğin akıllı bir telefon ile posta kutusuna bağlanıyor ise)ise bununla ilgili poliçenin uygulandığı yerdir.

Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra Next diyerek devam ederiz. Bu adımda Archive (Arşiv) ayarlarını yaparız ( SP1 ile gelen bir özellik).

clip_image013_thumb[1]

Şekil 8

Yukarıdaki şekilde istersek oluşturacağımız mailbox için arşiv yaratabiliriz ve bunu belirlediğimiz databasede tutabiliriz. Yine arşiv oluşturma işlemine Create a remote hosted archive eklenmiş durumda. Arşivleme ile ilgili ayarları da yaptıktan sonra bir sonraki adımda yapılan işlemlerin özetini gösteren bir ekranla karşılaşırız.

clip_image014_thumb[1]

Şekil 9

Her şey tamam ise New diyerek işlemi tamamlarız.


clip_image016_thumb[1]

Şekil 10

Yukarıdaki şekilde posta kutusu yaratma işlemi tamamlanmış durumda ve çerçeveye alınmış kısımda grafik ara yüzünde yaptığımız işlemleri EMS aracılığıyla da yapabilmemiz için gerekli komut dizilimi görülmektedir. CTRL+C ile bu komutu kopyalayabiliriz.Finish diyerek işlemi sonlandırabiliriz ve EMC döndüğümüz zaman belirttiğimiz mailbox’ ın oluştuğunu görebiliriz.

,clip_image018_thumb[1]

Şekil 11

Buraya kadar yeni bir kullanıcı oluşturduk ve bu kullanıcı için bir mailbox yarattık. Domain yapımızda var olan bir kullanıcı içinde mailbox oluşturabiliriz.

clip_image008_thumb[3]

Şekil 12

Bunun için yapmamız gerekenNew User yerine Existing User şıkkını seçeriz ve Add butonuna tıklarız.

clip_image020_thumb[1]

Şekil 13

Burada domain yapımızda bulunan ve posta kutusu olmayan kullanıcılarımız gözükmekte hangi kullanıcı için posta kutusu oluşturmak istiyorsak o kullanıcıyı seçeriz.

clip_image022_thumb[1]

Şekil 14

Bundan sonraki işlemler tamamıyla aynı olduğu için tekrar etmeyeceğiz. Tek fark birisinde var olan kullanıcımız için posta kutusu oluştururken diğerinde hem kullanıcı hem de posta kutusu sıfırdan oluşturulmaktadır. Yeni oluşturduğumuz kullanıcı AD User and Computers altında ( bizim örneğimizde kullanıcımız kahraman ankaralı) görebilmeliyiz.

clip_image024_thumb[1]

Şekil 15

2-ROOM MAILBOX (TOPLANTI ODASI POSTA KUTUSU)

Oda, toplantı salonu yada seminer salonu gibi toplu olarak kullanılan mekanların zaman planlamasını yapmak için oluşturulan posta kutusu çeşididir. Burada amaç toplantı salonlarının önceden rezerve edilmesidir eğer sizden önce başka birisi rezerve etmiş ise sizde başka bir zaman aralığında odayı rezerve edebilirsiniz.Room mailbox’lar içinde bir kullanıcı oluşturulur fakat bu kullanıcı pasif durumdadır ( disable). Oluşturmak için yine EMC açılır Recipient Configuration altından Mailbox üzerine gelinerek ( sağ tuş yada action kısmından) New Mailbox seçeneği işaretlenir. Karşımıza çıkan pencerede bu sefer Room Mailbox seçilir.

clip_image025_thumb[1]

Şekil 16

Next diyerek devam ederiz ve kullanıcı oluşturmamız gerekir. Her oluşturulmak istenen Room Mailbox için bir kullanıcı oluşturmamız gerekir. Burada amaç oluşturulan kullanıcı ile oturum açma değil posta kutusuyla bağlantı sağlanmasıdır ve oluşturulan kullanıcı bu yüzden pasif ( disable) durumdadır.

Karşımıza çıkan ekranda New User diyerek bir kullanıcı tanımlaması yapıyoruz. Gerekli alanları doldurmamız gerekmekte.

clip_image026_thumb[1]

Şekil 17

Yukarıdaki ekranda password kısmının pasif olduğu dikkatinizi çekmiştir. SP1 ile gelen biz özellik. Yine Alias belirliyoruz ve User Mailbox işlemleri için takip ettiğimiz adımları tekrar ediyoruz. İşlemleri tamamladıktan sonra yine bize özet gösteren bir ekran ile karşılaşırız.

clip_image027_thumb[1]

Şekil 18

New diyerek Room Mailbox’ımızı oluşturabiliriz. Yine EMS ile de Room Mailbox oluşturabiliriz. Bunun için gerekli olan komut aşağıdaki şekilde çerçeve ile alınmış kısımda gözükmektedir.


clip_image030_thumb[1]

Şekil 19

Finish dediğimiz anda Room Mailbox’ımız oluşacak ve EMC’da bunu görebilmeliyiz.

clip_image032_thumb[1]

Şekil 20

Şekle bakacak olursak seminerodasi adında bir mailbox’ımız var ve bunu bir Room Mailbox olduğu gözükmekte. AD User and Computers kısmına bakacak olur isek oluşturulan kullanıcının disable durumda olduğunu görebiliriz.

clip_image034_thumb[1]

Şekil 21

Room Mailbox oluşturduktan sonra bazı ayarlar yapmamız gerekmekte.Bunun için mailbox üzerine gelip sağ tıklayarak Properties seçmeliyiz. Karşımıza çıkan ekranda Resource Generaltabına geçerek incelemeye başlayalım.

clip_image036_thumb[1]

Şekil 22

Resource capacity: Odanın/salonun 10 kişilik olduğunu belirtir.

Resource Custom properties: Odada/salonda bulunan donanım ve özellikleri belirtir. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken konu donanım/özellik eklemek sadece EMS aracılığıyla yapılabilir. Bunu yapmak içim ise aşağıdaki komutları kullanmamız gerekir. EMS açarız ve;

Resource bilgileri içinGet-ResourceConfig komutunu kullanırız.

clip_image038_thumb[1]

Şekil 23

Şimdi odamıza bir telefon ekleyelim. Bunu yapmak için kullanacağımız komut;

Set-RecourceConfig –ResourcePropertySchema “Room/Telefon

clip_image040_thumb[1]

Şekil 24

Bu komut ile odamızda bir telefon olduğunu belirtmiş oluruz. EMC’daRoom Mailbox özelliklerine gelip Resource General tabında Resource Custom Properties kısmında Add dediğimiz zaman telefonu ekleyebileceğimizi görürüz.Yukarıdaki komutu kullanarak istediğimiz donanımları ekleyebiliriz.

clip_image041_thumb[1]

Şekil 25

Enable the Resource Booking Attendant. The resource booking… kısmı (RBA) iseroom mailbox’a gönderilen rezervasyon taleplerinin sistem tarafından uygun olup olmadığı kontrol edilerek otomatik onay yada red cevabı gönderen ajan kısmındır.Eğer bu kısmı aktif etmez isek room mailbox’ları başka bir gerçek kişiye delege ederiz ve delege ettiğimiz kişi bu işlemi yapmak durumunda kalır.

Resource Policytabına geçip oradaki ayarlara bakacak olursak eğer aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırız.

clip_image042_thumb[1]

Şekil 26

Allow conflicting meeting reguest ( çakışan toplantı isteklerine izin ver): Varsayılan olarak aktif değildir. Aktif olsaydı zaten herşey birbirine girerdi ve aynı saat ve zamanda bir çok kişi toplantı yapmaya gelebilirdi.

Allow repeating meetings ( Tekrarlanan toplantılara izin ver): Sürekli tekrarlanan toplantılara izin ver. Örneğin her ayın son Cuma günü yapılan genel değerlendirme toplantılarına izin ver. Sistem varsayılan olarak buna müsaade ediyor.

Allow scheduling only during hours ( Sadece çalışma saatleri içinde zamanlama yapılsın): Buda tamamen kurum politikası ile ilgilidir diyebiliriz. Çalışma saatleri dışında toplantı yapılmıyorsa bu seçenek işaretlenebilir.

Reject repeating meetings that have an date beyond the booking window ( ajanda şu tarihten ötesi tekrarlanan toplantıları reddet): Tekrarlanan toplantı isteklerinin booking window değerinden sonrasını -varsayılan olarak 180 gün- reddet. Yani 181 gün sonrasına toplantı rezervasyonu yapılamaz. Bu değeri kendimize göre ayarlayabiliriz.

Booking window (ajanda):Varsayılan olarak 180 gün. Daha sonrasındaki bir tarih için toplantı rezervasyonu yapılamaz.

Maximum duration (Minutes):Salonun/ seminer odasının maksimum ne kadar süre ile kullanılabileceği. Varsayılan olarak 1440 dakika bu da 1 gün eder. Yani en fazla 1 gün boyunca odayı alabilirsiniz daha fazla değil.

Maximum conflict instances (maksimum çakışma durumu): Varsayılan olarak değer sıfırdır. Yani çakışmalara izin verilmiyor. İzin vermemiz demek aynı saatte kaç rezervasyon alına bilinir anlamına gelmektedir.

Conflict pertcentage allowed ( izin verilen çakışma oranı): Burada yazılan değer kadar çakışan toplantılara izin verilmesi. Varsayılan olarak sıfır değerindedir yani izin verilmiyor.

Specify delegates of this mailbox ( Bu mailbox’ın delege edilmesi): Resource General tabında RBA’dan bahsetmiştik. Yani rezervasyon isteklerine sistemin otomatik cevap vermesini sağlayabiliyorduk. Eğer RBA aktif değilse bunu gerçek bir kişinin yapması gerektiğini belirtmiş idik. İşte burada o gerçek kişiyi belirtebiliyoruz. RBA aktif ise bu kısmı kullanmaya gerek yok.

Forward meeting request the delegate ( istekleri delege edilen kişiye gönder): Eğer mailbox için delege işlemi yapılmış ise gelen isteklerin bu kişiye yönlendirilmesi anlamına gelir.

Resource Informationtabına geçip buradaki özelliklere bakalım şimdi. BU taba geçtiğimizde aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırız.

clip_image044_thumb[1]

Şekil 27

Bu kısımda çeşitli düzenlemeler yapabiliriz. Toplantı isteğiyle ilgili olmayan ekler, yorumlar, konular gibi şeylerin silinmesinin sağlayabiliriz.

Add addinational tex kısmında toplantı /seminer salonu ile ilgili ek bilgilere yer verebiliriz.Mark pending request as Tentative on the calendar ( Takvimde kesinleşmemiş olarak bekleyen istekleri işaretle) anlamına gelir.

Şimdi bununla ilgili bir örnek yapabiliriz. Microsoft Outlook açıyoruzveYeni Öğeler kısmındanbir toplantı isteği belirtiyoruz.

clip_image046_thumb[1]

Şekil 28

Yukarıdaki şekilde Odalar kısmında eğer birden çok room mailbox var ise neresi için toplantı isteği yapacağımızı belirliyoruz ve toplantı daveti için açıklama yazmak istersek yazıyoruz.

clip_image048_thumb[1]

Şekil 29

Ve eğer her şey yolunda ise bize sistem tarafından onay mesajının gelmesi gerekmekte. Kontrol edelim.

clip_image050_thumb[1]

Şekil 30

Yukarıdaki şekilde toplantı isteğimizin kabul edildiğine dair sistem bize mesaj göndermiş durumda. Takvim kısmına bakacak olursak toplantının gerçekleşeceği tarih ve saatin işaretlenmiş olduğunu görebiliriz.

clip_image052_thumb[1]

Şekil 31

3-EQUIPMENT MAILBOX ( EKİPMAN POSTA HESABI)

Ekipman posta hesapları, toplantı odası hesaplarıyla aynı mantıktadır. Burada yapılan oda/toplantı salonu gibi ortak mekanların rezerve edilmesi değil organizasyondaki ekipmanların ( araba, teknik ölçüm cihazları vs) nerede ve ne kadar süreyle kimde olduğunun planlaması ile ilgilidir. Oluşturulması room mailbox’la aynıdır. Yine bir kullanıcı hesabı atarız ve bu kullanıcı hesabı pasif (disable) durumdadır.İlk adımları geçerek yeni bir kullanıcı hesabı yaratma kısmından devam edelim.

clip_image053_thumb[1]

Şekil 32

Yukarıdaki şekilde şirketimiz mali yönden oldukça güçlü ve helikopterimiz var adı da Türk Mühendisliğinin geleceği olan ATAK. Yine password kısmının pasif olduğuna dikkat ediyoruz.Gerekli bilgileri girdikten sonra diğer aşamalar room mailbox oluşturulmasıyla aynı olduğu için burada tekrar etmiyoruz. Son aşamaya bakacak olur isek aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırız.

clip_image054_thumbclip_image055_thumb[1]

Şekil 33

Mailbox oluştu ve EMS üzerinde komutları kullanabileceğimiz ekran çerçeve içine alınmış kısımdır. EMC dönüp bakacak olur isek mailbox’ın oluştuğunu ve bunun bir equipment mailbox olduğunu görebiliriz.

clip_image057_thumb[4]

Şekil 34

AD User and Computer konsoluna bakarsak kullanıcının oluştuğunu ce disable durumda olduğunu görebiliriz.

clip_image059_thumb[5]

Şekil 35

Equipmnet mailbox özellikleri neredeyse room mailbox özellikleri ile aynıdır. Room mailbox’da yaptığımız işlemleri equipment mailboxlar içinde yapabiliriz. Resource custom properties kısmında özellik/donanım eklemek istersek bunun için EMS kullanmamız gerektiğini ve gerekli olan komutları yukarıda açıklamış idik. Aynı komutları ufak bir farklılıkla kullanabiliriz.

Room mailbox için:Set-RecourceConfig –ResourcePropertySchema “Room/Telefon

Equipment mailbox için: Set-RecourceConfig –ResourcePropertySchema “Equipment/Telefon

Komutunu kullanıyoruz. Bu komutu kullanarak ben helikopterimize birkaç süper özellik ekledim. ( supersonic, radara yakalanmama, geçe görüşü gibi..) .

clip_image060_thumb[2]

Şekil 36

Şimdi bu konuyla ilgili örnek yapalım. Şirket helikopterini kullanacağız ve bir gece uçuşu yapacağız. Room mailbox’ta yaptığımız işlemleri takip ediyoruz ve sonuç aşağıdaki gibi olacaktır.

clip_image062_thumb[1]

Şekil 37

Şekilde de görüldüğü gibi uçuş isteğimiz kabul edilmiş durumdadır. Room mailbox ve Equipment mailbox, her ikisinde de mantık ve kullanım amacı aynıdır. Olay organizasyon kaynaklarını ve ortak kullanım alanlarının kullanımının planlanmasıdır.

Başka bir Exchange Server makalesinde görüşmek üzere. Faydalı olması dileğiyle….

Murat KOÇAK

IT Professional

RastGele Reklam Kodu


Etiketler: , , , ,

Kategori: Exchange Server

Murat KOÇAK

Yazar Hakkında ()

www.kocakmurat.com IT Professional

Yorumlar (8)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Aykut CEVİZCİ Aykut CEVİZCİ dedi ki:

    Murat Hocam Eline Sağlık,Çok Güzel Bir Makale Olmuş.

  2. Murat hocam eline sağlık yine harikalar çıkartmışsın ortaya

  3. Yavuz Taşcı dedi ki:

    Elinize Sağlık Murat Hocam..

  4. Ferhat Uyar dedi ki:

    süper elinize sağlık birde domain ismini değiştirmeden mail adres değişikliği konusuda iyi gider 🙂