Wordpress Free ThemesOnline TipsArticles DirectoryForeclosure HelpHouse For Sale By OwnerHouse StagingProperty Management

DNS (Domain Name System)

| 03 Mayıs 2012

Merhabalar btgönüllüleri bu makalemde sizlere DNS Server’ı anlatacağım,

Öncelik DNS kurulumuna başlamadan önce DNS’yi temel olarak inceleyelim.

DNS (Domain Name System)

  DNS, İnternet/İntranet isim çözümleme servisidir.Yani ip adreslerini daha kolay hatırlayabileceğimiz harflere dönüştürme sistemidir. Örneğin 46.45.143.50 ip adresinin karşılığı www.aykutcevizci.com’dur. Peki bu çözümleme, rakamların harfe dönüşmesi diğer bir deyişle aykutcevizci.com yazdığımda bunun karşılığını 46.45.143.50 şeklinde tanıması nasıl oluyor? İşte tüm bu çözümleme işlemini yapan servis DNS (Domain Name System)’dir.

İsim Çözümleme Mekanizmaları

  Network üzerinde bulunan makinaların DNS isim karşılığına Hostname denir. Network üzerinde bulunan bilgisayarlar HOSTNAME ile iletişim sağlarken, mutlaka bir DNS server içerisinde bu hostname karşılık gelen IP adresi olmalıdır.

 Örneğin; sistem.aykutcevizci.com adresinde sistem=hostname’dir.aykutcevizci.com ise Suffix’i oluşturur.Suffix hostname’in temel yapısıdır.

    Hostname ile isim çözümleme mekanizması ;

   1) Host Dosyası

  2)DNS

  3)Net Bios

  4)Wins

  5)Broadcast

  6)Lmhosts Dosyası

    Şeklindedir.

 DNS Hiyerarşisi

   DNS belirli bir bilgisayarı konumlandırabilmek için, hangi çözümlemenin yukarı çıkacağına ya da aşağı ineceğine karar verirken (.) sistemini kullanır.

Örneğin Server1.aykutcevizci.com gibi makinenin FQDNC (fully qudifield domain name) DNS hiyerarşisinde o makineyi benzersiz kılar.

 

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 01

 

  DNS Kısaca bu şekilde işliyor. Şimdi Server 2008 R2 Server üzerinde DNS (Domain Name System) Kurulumunu,Zone’ler oluşturmayı ve Buna benzer DNS Konfigürasyonu üzerinde kullanacağımız tüm özellikleri incelemeye çalışacağız.

NOT : DNS Servisini Kurmak İçin Öncelikle ip adresinizin Statik olması gerekmektedir.

DNS (Domain Name System) Kurulumu

   Start > Administrative Tools > Server Manager’e erişiyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 02

Server Manager altında Roles tabını genişletiyoruz ve Add Roles Diyerek İşleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 03

 

Başlangıç Sayfasını Next Diyerek geçiyoruz.İsterseniz “skip this page by default” diyerek başlangıç sayfasının artık görünmemesini sağlayabilirsiniz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 04

Server Roles Tabında DNS Server’e İşaretliyoruz ve Next diyerek işleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 05

 

DNS Server Kurulumu bu kadar. Şimdi DNS Server’e Administrative Tools Altından Erişiyor ve Konfigurasyon için DNS Server’i inceliyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 06

 

 DNS ile ilgili tüm işlemlerimizi DNS Manager’den halledeceğiz.DNS 3 Temel başlıktan oluşmaktadır.DNS Maneger’e Başlamadan önce bazı temel kavramların açıklamalarına bakalım.

DNS ZONE’LARI

   DNS’teki zone kavramı;özel bir DNS sunucu yada sunucular grubu tarafından kontrol edilen DNS isim boşluklarının parçalarıdır.

   Zone; DNS içerisindeki birincil öncelikli yetkilendirme ve belirli bir sunucunun gelen istekleri çözebilmesi için sınırlar yaratma mekanizmasıdır.

   Stub Zone’lar haricinde belirli bir zone’a sahip olan sunucu o zone’ın yetkilisidir denebilir.

   Domain ve Subdomainler tekbir zone altında toplanabilir yada farklı zone’lara bölünebilirler.

 

NOT : DNS hizmeti kurulmuş ancak herhangi bir zone barındırmayan DNS sunucular Caching-Only sunucu olarak nitelendirilirler.

 

   Firmanızın şubeleri olduğu düşünülürse, caching-onyl sunucular kullanılabilir.Çünkü bu tip sunucular ağ üzerindeki sorgu trafiğini azaltmaya yardımcı olurlar ve hali hazırdaki DNS Zone’ların uzak noktalara replike olmasının gerekliliğini ortadan kaldırırlar.

Şimdi DNS Manager’i Detaylıca İncelemeye çalışalım.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 07

 

1)      Forward Lookup Zones

     Bu Zone Kısaca İsimden IP ve Kaynak çözümleme yapar.Örneğin sistem.aykutcevizci.com adresine giren bir kişi için DNS Sunucu 46.45.143.50 gibi bir ip adresi çözümleyecektir.

Forward Lookup Zones altında yeni bir zone tanımlama işlemi aşağıdaki gibi yapılmaktadır.

Forward Lookup Zones sağ click yaparıyoruz ve New Zone Diyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 08

 

Next diyerek Zone oluşturma işlemine devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 09

Zone Type alanından bizim için uygun olan zone tipini seçiyoruz.

a)      Primary Zone :Birincil DNS kayıtlarının tutulduğu zone tipidir. kayıtlar üzerinde değişiklik yapılabilir. Ana DNS server üzerinde kurulması zorunludur.

b)      Secondary Zone: Ana DNS server’daki kayıtların tümünü tutar fakat üzerinde değişiklik gerçekleştiremez. Sorgulara primary Zone’muş gibi cevap verebilir.

c)       Stub Zone: Secondary Zone ile aynı mantığa sahiptir. Fakat tüm kayıtları değil de yalnız 3 kaydı (Name Server, Start Of Authority, Host (A) ) kayıtlarını tutar. Performans içi kullanılan bir seçenektir.

                     Örneğin; aykutcevizci.com,muratkocak.com’a  gitmek istiyor. Âmâ muratkocak.com farklı bir network de.İşte burada devreye daha önce networkümüzde yarattığımız stub zone devreye giriyor. aykutcevizci.com bizim DNS’imize muratkocak.com’u sorduğunda DNS imiz kendi kayıtlarına bakıp bulamayacak ve muratkocak.com’u tanımayacak. muratkocak.com’un yerini bilmediğini ama isterse farklı bir DNS’e sorabilirsin diyerek stub zone da kayıtlı ilgili DNS in IP sini aykutcevizci.com vererek onu diğer DNS e yönlendirecek. Yani yükü kendi üzerinden atıp client yükleyecek. Sonuç olarak replikasyon trafiği azalacak ve dolaylı olarak Wan Bacağının yükü hafiflemiş olacaktır.

İlk Defa DNS Sunucu Kurduğumuz için ve ana makine bizim makinamız olacağından Primary Zone seçeneğini seçerek devam ediyoruz.

NOT : Store the zone in Active Directory tikini işaretleyerek DNS databasemizin AD’nin içinde saklanmasını sağlayabiliriz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 10

Bizim için uygun olan seçenekleri seçip Next diyerek işleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 11

Bu Alanda Active Directory Zone Replication Scope Ayarlarını yapılandıracağız. Bu bölümde oluşturacağımız Zone’un AD Yapısı içirişinde oluşturacağız replikasyon stratejisini belirliyoruz.

·         Too all DNS Servers in this forest : Bu seçenek ile replikasyon işlemi ortamdaki tüm dns server’ler üzerinden gerçekleşir.

·         Too all DNS Servers in this Domain : Replikasyon işlemi ortamdaki tüm Domain Controller üzerinden gerçekleştirilir.

·         Tool all domain controllers in this domain (for Windows 2000 Compatibility) : Bu seçeneği ortamda Windows 2000 domain ortamınız varsa kullanıyoruz.

Buradan “ To all domain controllers in this domain (for Windows 2000 compalitibility):aykut.com” seçeneğini seçerek devam ediyoruz.Bu Seçenekle DNS Sunucu Tüm Domain Controller ile replikasyon halinde olacaktır.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 12

Oluşturacağımız Zone’un ismini belirlereyerek devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 13

    Dynamic Update,oluşturulan zone’de meydana gelen her türlü değişiklikleri DNS istemcilere bildirmek ve gerekli güncelleştirmeleri otomatik olarak yapmak için kullanılır.

Allow only secure dynamic updates işaretli bırakarak Zone updates lere karşı güvenli bir şekilde izin verecegimizi belirtiyoruz. Bu durumda domin deki kullanıcılar dns sunucumuzdaki zone güncelleştirebilecekler.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 13

Finish diyerek zone oluşturma işlemini tamamlıyoruz.

 Şimdi isimden ip adresi çözümlemek için bize yardımcı olacak,oluşturduğumuz zone üzerinde gerçekleştireceğimiz HOST A kaydını oluşturmaya başlıyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 14

New Host (A or AAAA) diyerek Host A kaydı tanımlamak için devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 15

Name : Host adını belirliyoruz.

Full qualified domain name (FQDN) : DNS sunucudaki bir nesnenin tam adıdır.

IP Address : Yönlendirme yapacağımız DNS  IP adresini yazıyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 16

Gördüğünüz gibi Host A Oluşturma işlemi başarıyla tamamlandı.

 

2)      Reserve Lookup Zone

Reserve Lookup Zone,Forward Lookup Zone’un yaptığı işin tam tersini yapmaktadır.Yani IP adresinden isim çözümlemesi yapmaktadır.

Örneğin; 46.45.143.50 adresinin sistem.aykutcevizci.com Domainini göstermesi gibi.

 Reserve Lookup Zone’da yeni Bir Zone oluşturmaya bakalım.Oluşturacağımız Zone’nin Forward Lookup Zone’den tek farkı  İsim çözümlemesi yerine IP belirleyeceğiz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 17

New Zone Diyerek devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 18

Next ile devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 19

Primary Zone diyerek devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 20

Yine en alt seçeneği seçerek devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 21

Burada IPv4 Reserve Lookup Zone Diyerek devam ediyoruz.Bu Seçeneği seçmemizin nedeni IP Blogu olarak IPV4 Kullandığımız için.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 22

C Class bir IP’imiz olduğundan Network ID’yide yine C Class IP BLogundan Belirliyoruz.Bunu Modeminizin default IP’si olarak düşünebilirsiniz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 23

İlk seçeneği seçerek devam ediyoruz.Aynı işlemleri Forward Lookup Zone Konusunda da işlediğimizden Bu Alanları tekrar açıklama yapmadan devam ediyorum.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 24

Finish diyerek işlemi tamamlıyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 25

Gördüğünüz gibi Reserver Lookup Zone Alanında Zone Oluşturma işlemimiz başarıyla tamamlandı.

3)      Conditional Forwarders

Bir DNS sunucusuna bilmediği domainlerden sadece birinin IP sini söyleyerek öğretme işlemine conditional forwarding denir.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 26

Yeni bir Conditional Forwardwer oluşturmak için Conditional Forwardwer üzerinde sağ  click yaparak New Conditional Forwardwer diyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 27

Bun işlemden sonra  DNS olarak bu sunucuyu gösteren clientlar aykut-cevizci.com ile ilgili bir sorgu gönderdiğinde DNS sunucumuz 192.168.2.1 nolu IP deki diğer DNS sunucusuna giderek sorguyu sorar ve aldığı cevabı client verir.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 28

Gördüğünüz gibi Conditional Forwarder işlemi başarıyla tamamlandı.

Şimdi DNS Server üzerinde Kaynak Kayıtlarına Bakacağız.Daha Önce Host A or AAAA Kaydını oluşturmayı incelemiştik.Şimdi diğer kayıtlara bakalım.

Kaynak Kayıtları ( Resource Record )

DNS Hiyerarşisi içinde Kaynak kayıtları ile tanımlanmaktadır. Bu kayıtlar belirli bir domain içerisindeki kullanıcılar ve kaynaklar için temel sorguları yapmak için kullanırlar ve bu domain için özeldirler.

1)      Host A or AAAA Kaydı

         DNS’te bulunan kayıtlarda en yaydın olanı A kaydı olarak bilinen HOST kayıtlarıdır.Bu kayıt HOST kayıtlarıyla ile,IP adresiyle eşleştirilir.(Daha önce detaylıca değindiğim için kısaca değinip geçiyorum)

2)      Conanical (CNAME) Kaydı

 

   Cname kaydı sunucunun takma ismini temsil eder bir sunucunun DNS üzerinde,çok sayıda isimle işaret edilebileceğini gösterir.Bu kayıt sorguları özel bir host için A kaydına yönlendirir.Bu Kaydı Daha önce oluşturduğumuz zone üzerinde deneyelim.

 

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 29

Forwarder Lookup Zones içinde oluşturduğumuz aykut.com zone üzerinde sağ click yaparak yeni bir CNAME için işlemi başlatıyorum.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 30

Alias name burada ikinci isim olarak düşünebiliriz ve FQDN de beraberinde kullanılacak record girerek ikisini de aynı IP bağlamış oluruz. Alias name boş geçersek ve fqdn olarak ta www kaydını gösterirsek. Biri http://sistem.aykut.com  olarakta sorgu gönderse gene http://www.aykut.com adresine ulaşacaktır. Ama bu işlemi yapmazsak ve www yazmadan gelen olursa sunucu cevap vermeyecektir.

NOT : Yukarıda resimdeki tik işaretlendiğinde DNS Server üzerindeki kimliği doğrulanmış tüm kullanıcılar için kayıt güncellemesi yapılacaktır.

 

3)      Mail Exchanger ( MX ) Kaydı

MX kaydı,Hangi kaynakların smtp mail alımı için kullanılabilir olduğunu ifade eder.

Örneğin ; mx kaydı aykutcevizci.com için tanımlanmış ise,kullanıcı@aykutcevizci.com adresine gönderilen maillerin tamamı otomatik olarak MX kaydıyla belirlenen sunucuya gidecektir.

 Şimdi yeni bir MX kaydı oluşturarak Pratiğini kavrayalım.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 31

Herzamanki gibi Forward Lookup Zones üzerinde sağ click yaparak ilgili özelliği seçiyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 32

Host or Child Domain’imize vermek istediğimiz ismi veriyoruz.İsim verme işleminden sonra FQDN adı otomatik olarak veriliyor.Daha sonra mail serverimizin FQDN adını yazıyoruz ve sunucu önceliğini belirliyoruz ve ok diyerek işlemi tamamlıyoruz.

4)      Pointer ( PTR ) Kaydı

      Kısaca bir ip adresine karşılık gelen hostname’i ifade etmektedir.PTR kayıtları Reverse Lookup Zone’da bulunur ve in-addr-arpa domaininde yaratılırlar.

    Yeni bir PTR kaydı oluşturarak inceleyelim.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 33

Reverse lookup zone içinde oluşturmuş olduğumuz bir primary zone içinde PTR record oluşturmak için primary zone üzerinde sağ klik yaparız ve New Pointer (PTR) tıklayarak ilerleriz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 34

Burada Host IP Adresini ve Host Name’i Yazarak PTR Kaydımızı oluşturuyoruz.

5)      SOA ( Start of Authority )

DNS veritabanındaki SOA,belirli bir zone için yetkili sunucuyu belirtir.Zone için Primary DNS name server tipini ve Administrator’a ait mail bilgisini tutar.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 35

SOA kaydı ; Win 2008’den itibaren DNS kurulduğu anda,varsayılan TTL değeri,primary sunucu ve zone için gerekli olan bilgiler ile otomatik olarak oluşur.Ancak kurulumdan sonra; ihtiyaca göre değişiklik yapılabilir.

6)      Name Server ( NS ) Kaydı

                 NS kayıtları; DNS veritabanında hangi bilgisayarların DNS sunucusu olduğunu tanımlar ve Domain Adını Host Adına Çevirmek İçin kullanılır.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 36

Gördüğünüz gibi NS kaydı Zone oluşturma aşamasında otomatik olarak oluşturulmuştu.İsteğe ve ihtiyaca bağlı olarak NS kaydı oluşturulabilir.

7)      Service ( SRV ) Kaydı

        SRV kayıtları, hangi kaynakların özel hizmet verdiğini belirten kayıtlardır. AD DS içerisinde bulunan DC’ler, GC’ler , LDAP ve Kerberos gibi özel hizmetleri tanımlayan SRV kayıtlarıdır.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 37

 

Zone Transfer İşlemleri

    Zone Transferi; Belirli bir işlem sonucunda DNS veritabanının bir sunucudan başka bir sunucuya aktarılmasına denir.

    Zone transfer işlemlerinin amacı, network ortamında bulunan bilgisayarların, IP adresleri ve isim çözümlemelerinde meydana gelen değişiklikler durumunda ve DNS server içerisindeki zone veritabanının da meydana gelen değişiklik sonucunda, bu değişikliklerin diğer DNS server sunucuları arasında güncelleştirmesini sağlar.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 38

Zone transferi;Verilen Primary Sunuculardan,Secondary Sunuculara çekilmesi ile gerçekleşir.

Zone Transfer işlemini uygulama yaparak pratiğimizi geliştirelim.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 39

DNS Manager üzerinde transfer yapmak istediğimiz zone seçip sağ click yaparak properties tabına tıklıyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 40

Aykut.com zone’nun properties alanından Zone Transfer Tabına geçiyoruz.transfer işlemini yapılandırmak için “Allow Zone Transfer” seçeneğini seçiyoruz.

a)      To Any Server : Herhangi bir lokasyon üzerinden zone transfer işleminin gerçekleştirilmesini sağlar.

b)      Only To Servers Listed On The Name Servers Tab : Network ortamında bulunan Name Server’ler arasında transfer işlemi yapmak için kullanılır.

c)       Only To The Following Servers : Belirlediğimiz Sunucuya ait ip adresine üzerinden transfer işlemi yapmak için kullanılır.

              İşleme “Only To The Following Servers” seçeneğini seçiyorum ve Edit diyerek işleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 41

DNS Zone alanı otomatik olarak geldi.”IP Addresses Of The Secondary Servers” Tabı altında daha önceden belirlediğimiz ip adresini yazıyoruz ve ip adresinin sınandığını ve doğrulandığını görüyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 42

Zone Transferi için DNS sunucumuz üzerinde gerekli ayarlarımızı yapılandırdık.

Şimdi aktarmaları alacığımız DNS sunucusu üzerinde gerekli yapılandırmamızı yapıyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 43

Forward Lookup  Zones tabı üzerinde New Zone diyerek işleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 44

“Zone transferi;Verilen Primary Sunuculardan,Secondary Sunuculara çekilmesi ile gerçekleşir.” Demiştik.Şimdi Secondary Zone diyerek işleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 45

Zone adımızı belirterek işleme devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 46

DNS Zone alacığımız DNS Sunucusunun ip adresine yazarak devam ediyoruz.

DNS (Domain Name System)

DNS (Domain Name System) - 47

Finish diyerek işlemi tamamlıyoruz.Bu işlemden sonra DNS Yapılandırmamız yeni sunumuz ile replike olacaktır.

 

DNS Sorguları

DNS’nin temel amacı talep eden istemciye isim çözümlemesi yapmaktır. DNS sorguları 2 türlü gerçekleşmektedir. Bunlar;

1)      Recursive Query

             Recursive sorgular;  web tarayıcınıza yazdığınız web adresiyle ilişkili bağlantı sağlamaya çalıştığımız sunucunun İP adresini öğrenmek için ilk DNS sunucusuna yaptığı sorgu tipi RECURSIVE QUERY’dir.

             Recursive sorgu temel olarak belirli bir kaydın belirli bir isim sunucu tarafından çözümlenip çözümlenemeyeceğini içerir.

  Örneğin;  İstemci (reselver) mail.test.com alan adındaki sorgu için IP adresi tanımlı DNS sunucuya sorar. DNS sunucu kendi üzerinde böyle bir kayıt var mı yokmu bakar.(kayıt yok) DNS sunucu test.com alanından sorumlu DNS sunucunun IP adresini öğrenmek için kök sunucuya sorgu gönderir. Kök sunucuya mail.test.com alanından sorumlu DNS’in IP’si sorulur. Yanıt olumlu yada olumsuz döner.

           Bu örnekten yola çıkarak Recursive Sorgular DNS Sunucusunu, talebin karşılandığı ya da karşılanmadığı her iki durumda da cevap vermeye zorladığı mantığına ulaşabiliriz.

 

2)      Herative query

      DNS serverlerin kendi aralarında yaptıkları sorgu türüdür. Bu Sorguda Client ulaşmak istediği DNS server’in ip adresini öğrenmek için DNS sunucu ’ya sorgu gönderir. DNS Sunucu kendi bünyesinde bulamaz ise internet ya da local tüm DNS sunucularda client’in istediği bilgiyi bulmaya çalışır.

 

Bu Makalemde DNS Server Kurulumu,Kaynak Kayıtlarını ( Resource Record ),Zone oluşturma işlemlerini, Zone transfer işlemleri, DNS Sorgu Türlerini işledik. Bir sonraki makalemde görüşmek dileğiyle.

Aykut Cevizci

2012 DNS

 

 

RastGele Reklam Kodu


Etiketler: , , , , ,

Kategori: Windows Server

Aykut CEVİZCİ

Yazar Hakkında ()

Yorumlar (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Cem BALIK Cem BALIK dedi ki:

    Aykut bey bugüzel makale için teşekkürler. Çok güzel bir yazı olmuş :))

  2. Her zaman ki gibi on numarasın kardeşim. eline sağlık.

  3. Murat KOÇAK Murat KOÇAK dedi ki:

    Aykut Hocam eline sağlık. Güzel bir çalışma olmuş devamını bekliyoruz….